Incitamentstarif

Gældende fra 1. januar 2020 til 31. december 2020

Forbrugerne bor af gode grunde ikke i samme afstand fra varmeværket og har derfor ikke samme fremløbstemperatur.          

Nedenstående tabel, viser hvilken gennemsnitlig returtemperatur der forventes opnået i forhold til den gennemsnitlige fremløbstemperatur.  

Fremløbstemperatur

 60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72

Returtemperatur                                   

 41  40  39  38  37  36  35  35  35  35  32  31  30

Tillægget er 1,5 % pr. °C returtemperaturen er over forventet returtemperatur.