Priser

Tarifferne er gældende fra 1. juli 2019 til 31. december 2019.

Der opkræves 2 aconto rater i efteråret 2019.

1. september og 1. december.

 

 

DOWNLOAD
Forbruger-tariffer_1.juli 2019 - 31.december 2019.pdf

Tariffer - foregående års regnskabsår:

DOWNLOAD
takstblad-2018-2019.pdf