Priser

Tarifferne er gældende fra 1. januar 2020 til 31. december 2020.

Der opkræves 4 aconto rater i 2020.

1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december.

 

 

DOWNLOAD
Forbruger Tariffer 1. Januar 2020 31. December 2020

Tariffer - foregående års regnskabsår:

DOWNLOAD
Forbruger-tariffer_1.juli 2019 - 31.december 2019.pdf
DOWNLOAD
takstblad-2018-2019.pdf