Priser

Tarifferne er gældende fra 1. juli 2018 til 30. juni 2019.

Der opkræves 4 årlige aconto rater.

1. september, 1. december, 1. marts og 1. juni.

DOWNLOAD
takstblad-2018-2019.pdf

Tariffer - foregående års regnskabsår:

DOWNLOAD
Tariffer 2017 - 2018.pdf