Lemvig
Varmeværk
Bestyrelse

Per Strøm Kristensen

Formand
Indtrådt i 2017

Peter Tornbo

Næstformand
Indtrådt 2013

Eivind Triel

Indtrådt i 2014

Jens Jørn Porup

Indtrådt i 2017

Ivan Sahl

Indtrådt i 2021

Merete Wang Gravesen

Indtrådt i 2021

Susanne Pallestoft

Kommunerepræsentant
Indtrådt i 2022