Om os

Lemvig Varmeværk er et andelsselskab, der ejes af godt 4.000 varmeforbrugere i Lomborg, Ramme, Klinkby, Nørre Nissum og Lemvig.

Der er ikke tilslutningspligt, men de allerfleste bygninger i forsyningsområdet er tilsluttet fjernvarmenettet, så omkring 99 % af området forsynes med fjernvarme.

Til varmeproduktionen anvendes biogas fra Lemvig Biogas a.m.b.a. samt flis fra skove i Nordvestjylland.

Den elektricitet, der produceres af biogasmotorernes generatorer, sælges til el-forsyningsnettet, og varmen fra motorernes kølesystemer og røggas ledes ind i fjernvarmenettet. Varmen pumpes ud til forbrugerne gennem et ledningsnet af højisolerede rør med et lavt varmetab.

Varmeproducerende enheder:

Lemvig (Industrivej):

Biogasmotor på 2,0 MW el og 2,3 MW varme.

Biogaskedler på 0,8 og 4,0 MW.

Fliskedler - to stk. på hver 6,0 MW + røgkøler.

Oliekedler på 8,0 og 11,0 MW.

Lemvig (Vestavej):

Biogasmotor med absorptionsvarmepumpe på 3,0 MW el og 4,5 MW varme.

Biogasmotor på 3,0 MW el og 3,9 MW varme.

Fliskedel på 8 MW + røgkøler og absorptionsvarmepumpe 

Klinkby:

Biogasmotor på 0,9 MW el og 1,2 MW varme.

Naturgasmotor på 0,7 MW el og 1,1 MW varme.

Naturgaskedel på 2,0 MW.

Nr. Nissum:

Naturgasmotor på 2,7 MW el og 3,1 MW varme.

Naturgaskedel på 5,0 MW.

Ramme:

Træpillekedel 0,8 MW.

Olikedler på 0,9 og 0,7 MW 

Samlet produktion:

Den årlige elproduktion er ca. 32.000 MWh, varmeproduktionen er ca. 114.000 MWh.

Brændselsfordelingen:
Der anvendes flere brændsler til varmeproduktionen. Den biogas, der er til rådighed, skal Lemvig Varmeværk anvende, og efterfølgende er det prisen på brændslet, der afgør valget af brændsel.
Biogas ca. 35 % - Skovflis ca. 61 % - Bioolie ca. 1 % - Naturgas 3 %.