Selskabsoplysninger

Lemvig Varmeværk a.m.b.a
Vestavej 2
7620 Lemvig
tlf.: 97 81 02 33
CVR nr: 36 89 24 12
EAN nr: 5790 00 229 1647
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Mail til os her