Grøn
Omstillingsplan

I henhold til energioplysningsbekendtgørelsen (734 af 23/5-2022), § 25, skal Lemvig Varmeværk udarbejde og offentliggøre en plan for grøn omstilling.

I henhold til Energistyrelsens anbefalinger til dette, udarbejder vi en oversigt over eksisterende pro-duktionsenheder opdelt efter brændsel m.v. samt kommenterer den forventede udvikling mod at have udfaset fossil energi som brændsel inden 2030.

Oversigt over eksisterende produktionsenheder

Lokation / Anlæg

Brændsel

Klassifikation

Effekt (MW)

Lasttype

Årsproduktion MWh (2023)

Idriftsæt-telsesår

Lemvig, Vestavej

 

 

 

 

 

 

Biogasmotor GM1

Biogas

CO2-neutral

7,2

Grundlast

17.946

2016

Biogasmotor GM2

Biogas

CO2-neutral

7,0

Grundlast

5.496

2018

Fliskedel KF1

Bæredygtigt flis

CO2-neutral

8,0

Grundlast

36.988

2016

Elkedel

El

El-baseret

15,0

Grundlast

19.205

2021

Lemvig, Industrivej

 

 

 

 

 

 

Biogasmotor RR

Biogas

CO2-neutral

5,0

Reservelast

1.259

1993

Biogaskedel 1

Biogas

CO2-neutral

1,1

Reservelast

177

1992

Biogaskedel 2

Biogas

CO2-neutral

4,2

Reservelast

152

1992

Bioolie kedel 5

Bioolie

CO2-neutral

9,1

Reservelast

182

1992

Bioolie kedel 6

Bioolie

CO2-neutral

11,5

Reservelast

42

1991

Fliskedel FK7

Bæredygtigt flis

CO2-neutral

6,5

Mellemlast

17.825

2004

Fliskedel FK8

Bæredygtigt flis

CO2-neutral

6,5

Mellemlast

16.069

2004

Nørre Nissum

 

 

 

 

 

 

Naturgasmotor RR

Naturgas

Fossil

6,8

Reservelast

246

1993

Naturgaskedel

Naturgas

Fossil

6,8

Reservelast

1

1993

Klinkby

 

 

 

 

 

 

Naturgasmotor GM1

Naturgas

Fossil

1,8

Reservelast

97

1997

Biogasmotot GM2

Biogas

CO2-neutral

2,1

Grundlast

5.333

2011

Naturgaskedel

Naturgas

Fossil

2,0

Spidslast

481

1997

Som det fremgår af oversigten anvendes en mindre mængde naturgas som spidslast/reservelast i hen-holdsvis Nørre Nissum og Klinkby. (< 1 % af varmebehovet).

Helt generelt forventes det, at al naturgas i gasnettet er erstattet af biogas inden 2030, og herved er problemet løst.
Skulle det vise sig, at det går langsommere med at udfase naturgas i gasnettet end forventet, kan Lem-vig Varmeværk uden seriøse problemer med forsyningssikkerheden indstille driften på motoren og kedlen i Nørre Nissum.

Forsyningssituationen i Klinkby er mere presset, og her vil Lemvig Varmeværk i givet fald etablere en transmissionsledning mellem Lemvig, Vestavej og værket i Klinkby inden 2030.