Kære beboere og trafikanter i områderne i og omkring Heldumvej,

Lemvig Varmeværk ønsker at informere om den kommende renovering af Heldumvej, som vi vil påbegynde den 2. april 2024. Renoveringsarbejdet forventes at strække sig frem til uge 44. I tidsrummet kl. 8-17, mandag til fredag, skal man forvente afbrydelser af fjernvarmen, herunder det varme vand. Desværre kan vi ikke angive præcist, hvornår eller hvor de enkelte adresser vil blive påvirket af disse lukninger. Det skal dog forventes, at sådanne afbrydelser vil forekomme hyppigt i løbet af renoveringsperioden. Vi beklager eventuelle gener, dette måtte medføre.
Formålet med renoveringen er at sikre forsyningssikkerheden, da rørene, der i øjeblikket forsyner et stort område, er blevet 45 år gamle. Samtidig vil renoveringen muliggøre en betydelig besparelse på varmetabet. I dag ligger rørene både i fortovene og i selve vejen, og ved at samle dem i et nyt rør vil effektiviteten og pålideligheden af vores fjernvarmenet forbedres.
Arbejdet vil blive udført i to faser. Først vil den vestlige del af Heldumvej fra Falkevej til parkeringspladsen ved Lemvig Stadion blive berørt. Dernæst vil renoveringen fortsætte på den østlige del af vejen fra parkeringspladsen ved Lemvig Stadion til krydset ved Storegade.

Vi vil bestræbe os på at minimere generne under renoveringen. Selvom Heldumvej vil være lukket for gennemkørsel, vil adgangen til beboelsesejendommene på vejen blive forsøgt opretholdt så vidt muligt. Der kan dog forekomme midlertidige forhindringer, især når stikledninger til ejendommene skal udskiftes. Der vil blive lavet særlige tiltag for at muliggøre passage for bløde trafikanter gennem området.

Vi håber på jeres forståelse og tålmodighed under renovering af vores fjernvarmenet.
For at give jer et mere detaljeret overblik over de områder, der vil blive påvirket af de daglige lukninger for fjernvarmen i tidsrummet kl. 8-17, kan I se vejnavnene herunder:
De berørte veje: Ballegårdvej, Ballegårdvænget, Birnsvej, Falkevej, Glentevej, Godsbanevej, Heldumvej, Høgevej, Jagtfalkevej, Kondorvej, Mads Kjærs Vej, Musvågevej, Nyvang, Nørmarksvej, Skovbrynet, Skovvej, Skrænten, Storegade, Tårnfalkevej, Uglevej, Vangevej, Vesterled, Vinkelvej, Ydunslund, Ydunsvej, Ydunsvænge, Ørnevej.

Entreprenør på opgaven: Nørgaards Fliser
Smede på opgaven: Lemvig Varmeværk & Vestkystens VVS
Ansvarlig for projektet: Thomas Byskov Lemvig Varmeværk.

Venlig hilsen,
Lemvig Varmeværk