Et flertal af partierne i Folketinget har vedtaget en såkaldt indefrysningsordning, hvor nogle fjernvarmekunder kan få henstand med varmeregningen.

Betingelsen for at være omfattet af den nye ordning er, at der er en budgetteret samlet varmepris for et standardhus der overstiger 1,44 kr. pr kWh (inkl. moms) svarende til en årlig udgift der overstiger 26.000 kr.

Vi har i Lemvig Varmeværk A.m.b.a en gennemsnitlig pris for et standardhus på 0,58 kr. pr kWh svarende til 10.430 kr. pr år. Den lave pris medfører at vi ikke er omfattet af denne ordning.

Dette gælder også selvom den enkelte husstand kan have en årlig udgift som overstiger de 26.000 kr. pr år grundet meget stort opvarmet areal og/eller meget stort varmeforbrug.