Bestyrelsen for Lemvig Varmeværk A.m.b.a. har besluttet at ansætte civilingeniør Sonny Jørgensen på en    3-årig kontrakt som ny driftsleder på Lemvig Varmeværk.

Sonny Jørgensen kommer til at stå i spidsen for et varmeværk, hvor der nu er over 4000 forbrugere tilsluttet fjernvarmenettet. På varmeværket kan vi drage nytte af hans dybtgående indsigt og erfaring med teknik, udviklings- og produktionsprocesser samt ikke mindst ledelse fra de mange års ansættelse på Cheminova (FMC) senest som fabrikschef. Sonny Jørgensens har dertil ved sit aktive arbejde siden 2009 i Lemvig Varmeværks bestyrelse – som formand siden 2017 – erhvervet indgående kendskab til opbygningen og udviklingen af hele virksomhedens drift.

Bestyrelsens næstformand, Per Strøm Kristensen, oplyser at det er en enig bestyrelse, der har valgt Sonny Jørgensen til stillingen. Han starter allerede mandag den 1. november og vil dermed køre parløb med nuværende driftsleder, Svend Erik Bjerg, til udgangen af november. Da fratræder Svend Erik Bjerg efter ti års ansættelse for at overtaget et nyt job med energi-tekniske udviklingsopgaver i Herning.

Den kommende driftsleder ser frem til opgaver og udfordringer i sin nye rolle på Lemvig Varmeværk.

– Den store udfordring bliver at ruste varmeværket til de forventede ændringer, som følge af den grønne omstilling. Men det er en særdeles veldrevet virksomhed, Svend Erik Bjerg  – sammen med et dedikeret og fagligt kompetent hold af medarbejdere – nu overlader ledelsen af til mig. Med en varmepris blandt landets laveste har vi et godt udgangspunkt til fortsat at udvikle og positionere varmeværket i den virkelighed, der med den grønne omstilling ændrer vilkårene for hele energibranchen i, siger Sonny Jørgensen.

Med Sonny Jørgensen i den ny rolle som driftsleder ser Lemvig Varmeværks Bestyrelsen frem til at kunne fortsætte et tillidsfuldt og udviklende samarbejde, fastslår næstformanden Per Strøm Kristensen.

Som følge af ansættelsen udtræder Sonny Jørgensen af Lemvig Varmeværks bestyrelse. På førstkommende bestyrelsesmøde – mandag den 8. november – vil bestyrelsen konstituere sig på ny. Merete Wang Graversen er som første suppleant indkaldt til bestyrelsen. Merete Wang Graversen er direktør, og medindehaver i Lemvig Auto Aps.

 

Flere oplysninger:

Næstformand Per Strøm Kristensen, telefon 2163 3558.