Hvordan arbejder en bestyrelse på et varmeværk, der hele tiden må følge med udviklingen? Ikke mindst når det gælder bæredygtig varmeproduktion og klimaudfordringer. Det har vi valgt at fortælle lidt om. Her kan du møde formanden og næstformanden i bestyrelsen på Lemvig Varmeværk. Jens Christian Søgaard, der er næstformand og formand Sonny Finn Jørgensen.

Hvad er jeres vigtigste opgave som bestyrelse for Lemvig Varmeværk?

Sonny Finn Jørgensen:

”En af vores vigtigste opgaver er at ansætte driftslederen og fungere som sparringspartner for ham og samtidig kontrollere, at virksomheden bliver drevet, som den skal. Vi holder Svend Erik (driftsleder Svend Erik Bjerg red.) lidt i ørerne.”

Hvad er den største beslutning, I har taget i jeres tid som bestyrelsesmedlemmer?

Sonny Finn Jørgensen:

”Den største beslutning vi har truffet er sammenlægningen med Klinkby og Nørre Nissum. Og som en konsekvens af den, kom der så et nyt varmeværk, men det var faktisk selve sammenlægningen og ikke bygningen af det nye varmeværk, der var den store beslutning. De små værker som fx Ramme og Klinkby har førhen været baseret på frivillige kræfter, men det blev mere og mere tidskrævende, og derfor var fusionen det eneste rigtige.”

 

Jens Christian Søgaard:

”Vi får ros af lokalområdet for sammenlægningen. Det sikrer jo stabilitet for en lille varmeforsyning at være en del af noget større. Og så sikrede vi os, at det blev professionaliseret og kunne blive ved med at leve op til skiftende politiske krav. Der er ikke råd til, at et lille varmeværk kan ansætte folk, der kan drive det med den rette ’know-how’ det kræver i dag.”

Hvad har sammenlægningen og udvidelsen af fjernvarmenettet betydet for lokalområdet i dag?

Sonny Finn Jørgensen:

” I Lomborg, som ikke havde fjernvarme før, der er du gået fra, at husene var næsten usælgelige til, at der er en stor handel derude i øjeblikket. Så du får en billigere, stabil varmeforsyning, og det gør, at husene lige pludselig er salgbare.”

Jens Christian Søgaard:

”Det samme skete i Klinkby, at husene blev lettere at sælge. Vi var 190 forbrugere, så hvis der skete noget uforudset med forsyningen så var vi ikke så mange til at betale for det. Det er vi nu ved at være en del af et større fællesskab, og den stabilitet betyder, at husene er blevet lettere at sælge.”

Hvor stor betydning har det i bestyrelsen, at værket skal drives grønt?

Sonny Finn Jørgensen:

”Det har givet sig selv, at vi skulle være grønne. Vi overtog bestyrelsesposterne på et værk, der allerede var i gang med den udvikling. Og en stor del af æren for det tilfalder faktisk også Lemvig kommune. De var fremsynede, da de tilbage i 1990’erne, lavede en aftale på biogasområdet, der var med til at sætte skub i den grønne varmeforsyning.”

Jens Christian Søgaard:

”Lige nu er i vi i gang med en elektrificering af værket, og det er den udvikling der ligger i tiden rent politisk. Vi må ikke, med den nuværende lovgivning, have lov at gå ud og købe en ny fliskedel. Tendensen går i mod en varmeproduktion på elektricitet. Og vi er da stolte over, at vi er 99 procent grønne.”