Lemvig
VarmeVærks
Priser

Tarifferne

 

Tarifferne er gældende fra 1. januar 2021 til 31. december 2021.

Der opkræves 4 aconto rater i 2021.

1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december.

tekniske-bestemmelser-2015_thumb

Hent

Tariffer for driftsåret 01.01.2021 – 31.12.2021

Tariffer – foregående års regnskabsår:

tekniske-bestemmelser-2015_thumb

Hent

Tariffer for driftsåret 01.01.2020 – 31.12.2020

tekniske-bestemmelser-2015_thumb

Hent

Tariffer for driftsåret 01.07.2019 – 31.12.2019

lemvig-varmevaerk-amba-vedtaegter-pr-21112018_thumb

Hent

Takstblad-2018-2019.pdf

Incitamentstarif

Gældende fra 1. januar 2021 til 31. december 2021

Forbrugerne bor af gode grunde ikke i samme afstand fra varmeværket og har derfor ikke samme fremløbstemperatur.

Nedenstående tabel, viser hvilken gennemsnitlig returtemperatur der forventes opnået i forhold til den gennemsnitlige fremløbstemperatur.

Fremløbstemperatur: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Returtemperatur: 41 40 39 38 37 36 35 35 35 35 32 31 30

Tillægget er 1,5 % pr. °C returtemperaturen er over forventet returtemperatur.

910A2280
KK_Groent_certifikat_2020