Velkommen til
Lemvig
Varmeværk

Vi leverer klimavenlig varme til mere end 4000 forbrugere i Lemvig, Klinkby, Nørre Nissum, Ramme og Lomborg.

For os er en klimavenlig varmeforsyning ikke en forbigående modedille. Og vi er ikke grønne ’bare’ for at være grønne, men fordi det giver mening hele vejen rundt – for miljøet, pengepungen, lokalområdet og den klode vi bor på.

Lemvig Varmeværk producerer 99% af varmen i din radiator bæredygtigt. Vi anvender bæredygtigt flis fra danske skove og lokal biogas til at producere varme med. Og fra 2021 får vi vores første elektrificerede kedel, der skal producere varme ved hjælp af overskudsstrøm fra vestjyske vindmøller.

Investeringen i en elkedel er en investering i fremtiden. Både for varmeværkets forbrugere og for klimaet. Med den bliver det ikke kun muligt at bruge den billige overskudsstrøm, der ellers ville gå til spilde. Det betyder også mindre brug af flis. Og det er godt både for økonomien og for at spare på ressourcerne i de danske skove.

Varmeproducerende enheder:

Lemvig (Industrivej):

Biogasmotor på 2,0 MW el og 2,3 MW varme.

Biogaskedler på 0,8 og 4,0 MW.

Fliskedler – to stk. på hver 6,0 MW + røgkøler.

Bioolie kedler på 8,0 og 11,0 MW.

Lemvig (Vestavej):

Biogasmotor med absorptionsvarmepumpe på 3,0 MW el og 4,5 MW varme.

Biogasmotor på 3,0 MW el og 3,9 MW varme.

Fliskedel på 8 MW + røgkøler og absorptionsvarmepumpe.

 EL-kedel på 15 MW

Nr. Nissum:

Naturgasmotor på 2,7 MW el og 3,1 MW varme.

Naturgaskedel på 5,0 MW.

Klinkby:

Biogasmotor på 0,9 MW el og 1,2 MW varme.

Naturgasmotor på 0,7 MW el og 1,1 MW varme.

Naturgaskedel på 2,0 MW.

Samlet produktion:

Den årlige elproduktion (2021 tal) er ca. 25.000 MWh, varmeproduktionen er ca. 130.000 MWh.

Brændselsfordelingen:
Der anvendes flere brændsler til varmeproduktionen. Den biogas, der er til rådighed, skal Lemvig Varmeværk anvende, og efterfølgende er det prisen på brændslet, der afgør valget af brændsel.
Biogas ca. 26 % – Skovflis ca. 68 % – Bioolie ca. 1 % – Naturgas 2 % – EL 3 %.