Årsopgørelse er på vej ud til Lemvig Varmeværks forbrugere og for de fleste vil det være positiv læsning.

Lemvig Varmeværk har sendt årsopgørelser ud til forbrugerne dækkende forbruget i 2022. For langt de fleste vil det være positiv læsning. Det er der flere grunde til.

For det første har 2022 været et mildt år med et lavere antal graddage end budgetteret, og samtidig tyder tallene på, at de fleste husstande har sparet på varmen, således at det samlede varmeaftag har været mindre.

For det andet har Lemvig Varmeværk haft et fornuftigt år, hvor de stigende omkostninger til brændsel er mere end kompenseret af stigende el-indtægter fra afbrænding af biogas i varmeværkets motorer.

For det tredje har Lemvig Biogas haft et godt 2021 og 2022, hvorfor de har fremsendt en større pose penge til Lemvig Varmeværk til udligning af den overdækning (overskud) de har haft i 2021 og forventer at få i 2022.

Forbrugerne vil grundet ovenstående opleve, at den variable betaling for varme er sat ned fra 0,30 kr./kWh til 0,275 kr./kWh for forbrug i 2022, samt at de fleste har forbrugt færre kWh i varme, end det de har betalt for via deres aconto betalinger.

Alt i alt løber besparelsen op i ca. 800 kr. for et standard hus. Beløbet vil blive modregnet i aconto opkrævningen for 1. kvartal 2023, der som noget nyt forfalder 1. februar 2023. (Øvrige rater forfalder 1/5, 1/8 og 1/11).

For god ordens skyld bør det nævnes, at de satser, der er anvendt til at beregne aconto opkrævningen for 2023 inden modregning, er lig de satser, der blev anvendt til beregning af aconto opkrævningen for 2022.

 

Sonny Finn Jørgensen
Driftsleder, Lemvig Varmeværk a.m.b.a.