Lemvig Varmeværks bestyrelse har besluttet at holde varmeprisen i ro.

Lemvig Varmeværk er begunstiget af at producere varme på forskellige brændsler, og det er denne diversitet, der er begrundelsen for, at varmeprisen forbliver uændret i det kommende år. Helt konkret er det adgangen til billig biogas, som sikrer, at prisen kan fastholdes.

Grundlæggende talte situationen for en pæn prisstigning, da alle brændsler er steget med +20 %. Dette gælder også for biogas, men situationen for biogas er speciel, da det anvendes til produktion af både el og varme. El-prisen er steget meget mere end de ovennævnte +20 %, og da Lemvig Varmeværk sælger sin el-produktion, hjælper den høje el-indtægt med at holde den samlede pris i ro.

De grundlæggende takster for 2023 vil derfor være :

Måler og Administrationsbidrag: 1750 kr. incl. moms

Fast afgift: 25 kr./m2 incl. moms

Variabel betaling: 0,30 kr./kWh incl. moms

Samlet set giver det en betaling for en standard lejlighed på 75 m2 og 15 MWh i forbrug på 8.125 kr./år.
Tilsvarende er betalingen for et standard hus på 130 m2 og 18,1 MWh i forbrug på 10.430 kr./år.

Som meldt ud på den årlige generalforsamling i foråret vil den første aconto opkrævning ske den 1. februar 2023.

Evt. uddybende spørgsmål kan rettes til:

Driftsleder Sonny Finn Jørgensen, tlf. 97 81 02 33 eller
Bestyrelsesformand Per Strøm Kristensen, tlf. 21 63 35 58