Energispareindsats

Jf. aftalen omkring Energiselskabernes Energispareindsats beskrevet i energispareaftalen af 16. december 2016, henviser Lemvig Varmeværk til Lokaleenergibesparelser.dk ApS, der som aktør varetager en del af energispareforpligtelse for Lemvig Varmeværk.

Den lovpligtige information findes på følgende link http://www.lokaleenergibesparelser.dk/information

Den resterene del af forpligtelsen varetager Lemvig Varmeværk selv ved konverteringer, energioptimering, ledningsnet, køb og andre tiltag.

Eventuelle spørgsmål - ret henvendelse til Lemvig Varmeværk.