Lemvig Varmeværk hæver varmeprisen fra efteråret 2019

Efter i flere år at have været et af de absolut billigste varmeværker i Danmark, måtte Lemvig Varmeværks bestyrelse på deres sidste møde konstatere at festen var forbi og at man ville være nødt til at hæve prisen fra efteråret 2019.

Årsagen til prisstigningen skal specielt ses i to forhold, bortfald af det meget omtalte grundbeløb, der koster varmeværket ca. 4 mio. kr. i mistet tilskud, samt en væsentlig lavere afregningspris for den producerede el basis biogas, som samlet set koster Lemvig Varmeværk og Lemvig Biogas ca. 12 mio. kr. sammenlignet med tidligere år.

Grundet disse ændringer ser Lemvig Varmeværk sig nødsaget til at hæve den variable varmepris fra 135 kr./MWh til 210 kr./MWh inden moms. De faste afgifter holdes konstante. Efter denne forøgelse vil prisen for et standard hus (130 m², 18,1 MWh) være 8.851 kr./år mod tidligere 7.154 kr./år. Prisstigningen vil formelt set træde i kraft pr 1.juli 2019 og forbrugerne vil reelt mærke det ved opkrævningen den 1. september 2019 og fremover.

Vi har godt vidst, at vi har haft nogle særdels gode år med medvind på cykelstien, som en kendt politikker udtalte det, men selv med den stigning som er meldt ud, vil Lemvig Varmeværk stadig være et af de absolut billigste varmeværker i Danmark, idet mindre end 3 % af alle varmeværker har en lavere pris end den nye. Ser vi længere frem forventes en yderligere prisstigning, hvis størrelse vi endnu ikke kender. Dette skyldes specielt to forhold, dels at vi mister det sidste af vores grundbeløb med udgangen af 2019, og dels at vi i høj grad er afhængig af mængden og prisen for biogas fra Lemvig Biogas. Vi ved, at Lemvig Biogas gør deres bedste, men vi ved også, at konkurrencen om det attraktive affald er skærpet, hvorfor vi tvivler på, at fremtiden er helt så lys som vores nære fortid. Når dette så er sagt, så har vi et nyt og topmoderne anlæg baseret på primært biogas og flis, hvorfor jeg har svært ved at forestille mig, at vi ikke også i fremtiden vil være blandt de 10 % billigste varmeværker i landet.

Sonny Jørgensen

Formand