Lemvig Varmeværk planlægger at udskifte varmemålere eller aflæsningsmoduler i Lemvig By. Hvis din ejendom er berørt, vil du modtage et bookingbrev eller en e-mail fra vores samarbejdspartner, Eltel, på vegne af Lemvig Varmeværk, cirka 10-14 dage før den planlagte udskiftningsdato.

Bookingbrevet eller mailen vil indeholde detaljer om det forudbestilte tidspunkt, og du vil blive bedt om at bekræfte eller ombooke online.

Udskiftningen forventes at tage mellem 30 og 60 minutter, og der pålægges ingen omkostninger for dig som forbruger.

Vær opmærksom på følgende, når montøren kommer:

Montøren vil bære et synligt ID-kort fra Eltel, som kan fremvises på forlangende.

Der skal være fri og uhindret adgang til måleren og være en myndig person tilstede.

Bemærk, at der kan gå op til 14 dage efter udskiftningen, før data fra de nye målere er synlige på EForsyning.

Tidsplan:

Udskiftningen vil strække sig over cirka 6 måneder med start i uge 2, 2024

Med venlig hilsen,

Lemvig Varmeværk